Materials per a laboratori

Soms experts amb confeccionar els elements de laboratori que ens demanen els nostres clients, UDG, LEQUIA, ICRA, IRTA, etc.

Rius fluvials, Fabricats a Metacrilats Futura, per el laboartori ICRA